CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÀNH NGUYÊN

Địa chỉ: B16, Ắc Quy, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

CHO THUÊ XE NÂNG, XE CẨU UY TÍN TẠI HẢI PHÒNG

THI CÔNG TẠI KCN TRÀNG DUỆ - AN DƯƠNG

THI CÔNG TẠI KCN DEEP C - ĐÌNH VŨ

THI CÔNG TẠI KCN THẨM QUYẾN - AN DƯƠNG

THI CÔNG TẠI KCN - NAM ĐÌNH VŨ

THI CÔNG TẠI KCN - VISP HẢI PHÒNG

CHO THUÊ XE NÂNG HÀNG TỪ 3 TẤN ĐẾN 25 TẤN

XE NÂNG KOMATSU 25 TẤN

XE NÂNG KOMATSU 25 TẤN

XE CẨU KATO 25 TẤN

XE NÂNG KATO 25 TẤN

XE NÂNG TCM 25 TẤN

XE NÂNG MITSUBISHI 11.5 TẤN

XE NÂNG MITSUBISHI 11.5 TẤN

XE NÂNG KOMATSU 7 TẤN

XE NÂNG KOMATSU 5 TẤN

XE NÂNG MITSUBISHI 4 TẤN

XE NÂNG MITSUBISHI 3 TẤN

XE NÂNG TCM 3 TẤN

CHO THUÊ XE NÂNG HÀNG TỪ 3 TẤN ĐẾN 25 TẤN

CHO THUÊ XE NÂNG 25 TẤN

XE NÂNG KOMATSU 25 TẤN

XE NÂNG TCM 16 TẤN

XE NÂNG KOMATSU 16 TẤN

XE NÂNG KOMATSU 13,5 TẤN

XE NÂNG KOMATSU 11,5 TẤN

XE NÂNG MITSUBISHI 11,5 TẤN

XE NÂNG TOYOTA 7 TẤN

XE NÂNG MITSUBISHI 7 TẤN

XE NÂNG KOMATSU 7 TẤN

XE NÂNG KOMATSU 5 TẤN

XE NÂNG MITSUBISHI 4 TẤN

XE NÂNG MITSUBISHI 3 TẤN

XE NÂNG TCM 3 TẤN

CHO THUÊ XE CẨU CHUYÊN DỤNG

CHO THUÊ XE CẨU 500 TẤN

CẨU CHUYÊN DỤNG 250 TẤN

CẨU CHUYÊN DỤNG 150 TẤN

CẨU CHUYÊN DỤNG 120 TẤN

CẨU CHUYÊN DỤNG 100 TẤN

CẨU CHUYÊN DỤNG 50 TẤN

CẨU CHUYÊN DỤNG 25 TẤN

CẨU CHUYÊN DỤNG 20 TẤN

CHO THUÊ XE CẨU TỰ HÀNH - CẨU ROBOT

CHO THUÊ CẨU TỰ HÀNH

CHO THUÊ XE CẨU TẢI

CHO THUÊ XE TẢI GẮN CẨU

THUÊ CẨU TỰ HÀNH 15 TẤN

CHO THUÊ XE CẨU ROBOT

CHO THUÊ XE CẨU GẤP KHÚC

CHO THUÊ CẨU TẢI 20 TẤN

CHO THUÊ CẨU TẢI 25 TẤN

CHO THUÊ XE NÂNG NGƯỜI

CHO THUÊ XE CẮT KÉO

CHO THUÊ XE NÂNG KHỚP GẬP

CHO THUÊ XE NÂNG THANG

CHO THUÊ XE NÂNG NGƯỜI 11M

CHO THUÊ XE NÂNG KHỚP GẬP

CHO THUÊ XE NÂNG BOOMLIFT

CHO THUÊ XE NÂNG NGƯỜI 41M

CHO THUÊ XE BOOMLIFT

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG SIÊU TRỌNG

CHỞ MÁY MÓC CÔNG TRÌNH

z3609447627464_de45c661308a07b68b2b00c27e23ac2b

VẬN CHUYỂN HÀNG QUÁ TẢI

VẬN CHUYỂN HÀNG QUÁ KHỔ

CHUYỂN HÀNG SIÊU TRỌNG

CHUYỂN THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH

CHUYỂN MÁY MÓC NHÀ XƯỞNG

CHUYÊN CHỞ HÀNG QUÁ TẢI

VẬN CHUYỂN MÁY SIÊU TRỌNG

SỬA CHỮA XE NÂNG, XE CẨU, MÁY CÔNG TRÌNH

SỮA CHỮA XE NÂNG ĐIỆN

SỬA CHỮA XE NÂNG DẦU

SỬA CHỮA MÁY ỦI

SỬA CHỮA XE XÚC LẬT

THAY THẾ LINH KIỆN XE NÂNG

SỬA CHỮA MÁY CÔNG TRÌNH

SỬA CHỮA XE CẨU

SỬA CHỮA CẨU CHUYÊN DỤNG

CHO THUÊ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

CHO THUÊ LAO ĐỘNG THỜI VỤ

CHO THUÊ LAO ĐỘNG THEO GIỜ

CHO THUÊ LAO ĐỘNG THEO CA

CHO THUÊ CÔNG NHÂN

CHO THUÊ CÔNG NHÂN XẾP DỠ

CHO THUÊ CÔNG NHÂN PHÁ KIỆN

CHO THUÊ CÔNG NHÂN BỐC XẾP

CHO THUÊ CÔNG NHÂN VẬN CHUYỂN